Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player ModuleA temető hirdetőtáblájára szeptember elején kihelyezett hirdetmény szövege:


TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK

Temetőnk rendbe tételén, feltérképezésén és rendezési tervén dolgozunk.

Ehhez a munkához egyelőre a következők tartoznak hozzá:

•          Minden egyes sírhely beazonosítása, gondozójának (megváltójának) kiderítése azokon a helyeken, ahol ez a nyilvántartásunkból hiányzik.

•          A sírhelyek megváltása érvényességének ellenőrzése (rendes sírhely: 25 év, kripta 60 év).

•          A nyilvántartásunkban nem szereplő vagy meghatározatlan idővel ezelőtt megváltott sírhelyek megjelölése az újra történő megváltás lehetőségének felajánlásával.

•          A lejárt sírhelyek megjelölése az újra történő megváltás lehetőségének felajánlásával.

(A törvény értelmében a meg nem váltott sírhelyek a temető fenntartója által újra értékesíthetőek.)

•          A megváltott, de rendbe nem tartott sírhelyek gondozóinak felszólítása a kegyeleti szempontok és a szomszédos sírhelyek védelme érdekében.

•          A „kripták” feltérképezése, hogy azok bejárata szabad maradhasson a rendezési tervben.

•          Urnahelyek (urnatemető – urnafal) létrehozása a temetőben.

•          A temető kerítésének kijavítása.

•          A hulladék elszállításának folyamatos megoldása, és az illegális szemétlerakó helyek felszámolása.

•          A ravatalozó tatarozása.

•          A temető folyamatos kaszálása (ami nem terjed ki magukra a sírhelyekre és a sírhelyek közötti részre, hiszen az a sírhely gondozójának a kötelessége).

- Kérjük, ne lepődjenek meg, és ne vegyék zaklatásnak, ha a közeljövőben a sírokon egy kis felragasztott sárga címkét látnak. Ezek a kis feliratok az érintett sírok gondozóit tájékoztatják arról, hogy a sírhely nyilvántartását egyeztetniük kell a plébánia hivatalban.

- Kérjük a tisztelt sírgondozókat, hogy a vizes edényeket ne hagyják szétszórva, ide-oda letéve a temetőben, hanem vigyék vissza a kúthoz. Máskülönben az összes edényt el fogjuk távolítani a temetőből.

- Kérjük, hogy a temetőben csak a kijelölt gyűjtőhelyekre rakjanak növényi hulladékot vagy elszáradt koszorút.

- Kérjük továbbá, hogy figyeljenek oda, hogy kik azok, akik a temetői hulladék közé háztartási vagy egyéb (építési törmelék stb.) hulladékot raknak le, és azt haladéktalanul jelentsék a plébánián, hogy megtehessük a rendőrségi feljelentést.

2011. szeptember 1.

Varga Imre plébános

scroll back to top